Children's space

Children's space

El cicle de l'aigua, aprèn com respectar aquest recurs.

Cicle integral de l'aigua

Tot i el seu consum, la quantitat d’aigua a la Terra és sempre la mateixa, però està en constant moviment. Les aigües superficials de mars, llacs i rius, s’evaporen per la calor del sol i formen els núvols; les precipitacions la retornen a la superfície, permetent que els habitants de la Terra se’n beneficiïn, abans d’arribar lentament al mar, i tancant aquest cicle que no s’atura mai.


                 

 

L’aigua és un líquid transparent, sense gust i sense olor, que ocupa tres quartes parts del nostre planeta. Es troba en mars, oceans, rius, llacs, aigües subterrànies, núvols, pluja i casquets polars. Només un 0,64 % de l’aigua és dolça i aprofitable (0,62% d’aigua subterrània i 0,02% d’aigua superficial, als rius i llacs). La resta és aigua salada (un 97,2%) o aigua en forma de glaç (2,16%). L’aigua que utilitzem prové de les aigües subterrànies i dels rius, tot i que unes tres quartes parts dels nostres rius estan bruts i contaminats. Conscients d’aquest fet, CASSA col·labora amb diverses iniciatives nacionals i internacionals que treballen per a la recuperació dels aqüífers i la millora del medi ambient.

 

  

L’aigua és imprescindible per a la vida, perquè forma part dels éssers vius; si no hi hagués aigua, no hi hauria vida. Un 65% del cos humà està constituït per aigua. Tots els éssers vius tenen aigua en la seva estructura, però en diferents proporcions segons les espècies; així, un cacauet conté un 3% d’aigua, mentre que un tomàquet en conté un 95%.

 

 


 

Ok, i read it! gold give me points!
Aigua potable


L’aigua aprofitable, necessària per viure, la captem de les conques dels rius. Concretament, a Catalunya tenim tres punts bàsics d’abastament. Pel que fa a la zona nord-est, s’abasta del Ter i del Llobregat; ambdues conques estan unides i se cedeixen aigua l’una a l’altre.

En el model d’abastament d’aigua d’una bona part dels municipis de Catalunya, hi intervenen dos agents: d’una banda, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Aigües Ter Llobregat (ATLL), que actua com a responsable de l’abastament en alta, captant l’aigua i potabilitzant-la per distribuir-la posteriorment; i, de l’altre, els gestors dels serveis d’aigua de cada municipi que, com CASSA, compren l’aigua a ATLL, aprofiten els recursos hídrics de què es disposa i distribueixen fins als habitatges per consumir-la.


CASSA du a terme des de fa anys una tasca de divulgació mediambiental que ha estat premiada per l’Associació Internacional de Serveis d’Aigua. Una de les preocupacions del grup és la contaminació dels rius, que pot tenir diferents orígens.


 

Per poder utilitzar l’aigua, cal que estigui neta i desinfectada. Les estacions potabilitzadores d’aigua estan equipades amb les tecnologies més adequades per realitzar el procés de neteja i desinfecció de l’aigua dels rius.

CASSA també obté aigua potable de sota terra, de les aigües subterrànies. En aquest cas, són aigües netes que es desinfecten amb clor abans d’enviar-les als usuaris. Les aigües destinades al consum s’analitzen periòdicament per garantir que estan en òptimes condicions d’ús.Per poder utilitzar l’aigua, cal que estigui neta i desinfectada. Les estacions potabilitzadores d’aigua estan equipades amb les tecnologies més adequades per realitzar el procés de neteja i desinfecció de l’aigua dels rius.


                 

Un cop l’aigua té les condicions òptimes per al consum, s’envia als dipòsits, que són grans magatzems que hi ha a cada població. Els dipòsits acostumen a construir-se en llocs elevats perquè des d’ells l’aigua es distribueix, per gravetat, a través de les canonades cap a les zones més baixes, on hi ha les llars. Als dipòsits, sempre es comprova el nivell de clor, i des d’aquí s’envia l’aigua a les llars a través de les canonades, que estan soterrades i passen per sota les voreres, les quals formen una xarxa de distribució d’aigua. 

 


 

 


Noves fonts d'abastament: la dessalació

El nostre clima, caracteritzat per períodes de sequera, i la situació global de canvi climàtic, ha portat a estudiar noves fonts d’obtenció d’aigua potable. Una d’elles és l’aigua de mar que, mitjançant un procés de dessalació, es converteix en aigua apta per al consum humà. És un sistema que ja s’utilitza a les illes, on els recursos hídrics són escassos.


 

Ok, i read it! gold give me points!
La depuració

Quan fem servir l’aigua, és inevitable que s’embruti; abans de retornar-la a la natura, cal netejar-la. L’aigua utilitzada marxa pel desguàs cap a les clavegueres. Diverses clavegueres de diferents carrers s’ajunten en una de molt més grossa que s’anomena col·lector, que porta les aigües brutes a la planta depuradora, on, per mitjà d’un procés biològic, es treu la brutícia que conté l’aigua i s’aboca neta als rius.

El compromís de CASSA amb el medi ambient fa que posi una especial atenció i als processos de depuració i reutilització de l’aigua. L’aigua depurada no es pot utilitzar mai per al consum humà directe, però sí que es pot fer servir repoblar rius, per regar plantes i carrers, per extingir incendis, etc.


 

Ok, i read it! gold give me points!
El bon ús de l'aigua

L’aigua s’utilitza en moltes activitats: per a la higiene personal, per beure, cuinar, regar les plantes i abeurar els animals, per netejar tot tipus de coses, en els esports com el waterpolo, el surf, la vela i la natació, per jugar i divertir-nos a la platja i a la piscina, per fer bonic en els brolladors, per crear electricitat a les centrals hidroelèctriques, per a la indústria, per extingir incendis, etc. Però l’aigua no es pot fabricar, la quantitat d’aigua de què disposem és limitada i s’ha d’utilitzar correctament sense malbaratar-la. A més, no tothom disposa de la mateixa quantitat d’aigua. Per exemple, a Europa es gasten, cada dia, uns 200 litres d’aigua per persona; als EUA se’n gasten 500 litres; però en canvi, a l’Aràbia Saudita només disposen de 5 litres diaris per a totes les activitats.


Des de CASSA et donem una sèrie de consells que et permetran estalviar aigua:


 A més a més...


La majoria de les persones no ens adonem de la quantitat d’aigua que consumim a través dels aliments que consumim, a veure si aquí et podem ajudar:

Es necessita molta aigua per cultivar o produir els aliments que consumim. Totes les plantes i animals necessiten aigua. Les plantes i els cultius poden obtenir l'aigua dels núvols en forma de pluja. Altres aigües poden provenir de mànegues i/o sistemes de reg. L'aigua també s'utilitza per preparar els aliments que trobes al mercat.

Sap la quantitat d'aigua necessària per fer només una porció dels aliments que menges?

El quadre següent mostra una llista de 10 aliments comuns i la quantitat d'aigua que es necessita per fer una sola porció. Probablement els números us sorprendran!

Descobreix-ho!

 

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

1605

Have viewed this issue

1

Follow this issue

0

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

 • Laura

  silver

  01/03/2018

 • Manuel A. Pérez

  gold

  26/02/2018

  Molt interessant que els nens puguin conèixer la importància de l'aigua i del seu cicle.

Download the mobile app for android or ios