Aigua no potable, contractació i exportació, demana-ho!

Aigua no potable, contractació i exportació, demana-ho!

L'aigua de les plantes de tractament, un cop tractada, es pot convertir en un nou recurs amb molts usos no tant exigents com l'aigua potable. Si esteu interessats, podem subministrar aigua no potable per als vostres jardins, parcs, neteja dels carrers, lavabos ...

La xarxa d'aigua no potable a Sabadell

A continuació, pots visualitzar la xarxa actual d'aigua no potable (en blau) juntament amb la seva previsió de creixement per als propers anys (vermell, taronja i groc).

 

Si vius prop d’algun traçat i tens interès en utilitzar aquest tipus d’aigua, fes-nos-ho saber. Si estàs lluny dels traçats actuals i previstos però també tens interès en fer servir aquesta aigua, també ens serà útil que ens ho diguis. Ens pots deixar el teu comentari al final d'aquesta pàgina.

 

Volem dissenyar la millor xarxa per a tothom. La teva participació ens ajudarà a fer-ho!

 

Usos, infraestructura i futur

Per resoldre els reptes actuals en la gestió de l'aigua, com ara els escassos recursos, el canvi climàtic i la necessitat de preservar els ecosistemes, cal implementar noves solucions que tinguin una visió global del cicle integral de l'aigua. En aquest context, la reutilització de l'aigua és un dels components clau en l'assoliment de recursos hídrics nous, més eficients, fiables i sostenibles.


 

USOS DE L'AIGUA NO POTABLE

L'aigua de les plantes de tractament, un cop tractada, pot convertir-se en un nou recurs per a aquells usos que no són tan exigents com els de l'aigua potable, com ara la neteja del carrer, el reg, els usos industrials o els parcs i jardins.


Aigües de Sabadell també utilitza eficaçment els recursos de les aigües subterrànies. L'ús integrat d'ambdues aigües, conegut com a aigua no potable, conserva reserves d'aigua potable i també és un recurs independent del convencional.


 

INFRAESTRUCTURA DE L'AIGUA NO POTABLE


 

EL FUTUR DE L'AIGUA NO POTABLE

Continuar desenvolupant la xarxa d'aigua no potable per substituir l'aigua potable en tots els punts adequats i permesos (Reial Decret 1620/2007 i normativa municipal), com el reg de jadrins i parcs, la neteja viària, la descàrrega de vàters o la indústria.

 


 

El pla director (2014-2024) ha estat dissenyat i acordat amb els serveis de gestió sostenible i ecosistemes, obres públiques, parcs i jardins i equipaments de la ciutat de Sabadell i Aigües de Sabadell. El mapa mostra la xarxa actual d'aigua no potable (lila) i les accions recollides al Pla director.

Ok, i read it! gold give me points!
Èxit

Sant Pau de Riusec


 

Una de les zones comercials i industrials més importants de Sabadell és Sant Pau de Riusec. Aquesta àrea és subministrada per dues xarxes d'aigua: aigua potable i aigua no potable.


Grans quantitats d'aigua potable s'estalvien diàriament en aquesta zona perquè s'utlitza aigua no potable per a regar zones verdes, descàrregues sanitàries, neteja de carrer i un dispensador d'aigua no potable per omplir camions.


 


T'animem també a que contestis la nostra enquesta!


Si estàs interessat en l'aigua no potable, necessites informació o voleu dir-nos alguna cosa relacionada, tots els vostres comentaris seran benvinguts.

Ok, i read it! gold give me points!
Camió cisterna de subministrament

Companyia d'aigües de Sabadell pot proveïr aigua no potable a qualsevol destinació, no només a la ciutat de Sabadell.

 

Pistes de golf, parcs públics, maquinària de neteja de carrer, indústries o qualsevol altre ús pot ser analitzat per després poder subministrar aigua no potable.

OPCIÓ 1: CAMIÓ CISTERNA


Subministrament d'aigua no potable omplint camions cisterna amb el dispensador instal·lat a la zona industrial de St. Pau de Riusec.

 

AVANTATGES

Tothom

Les empreses o els ciutadans privats poden utilitzar aquests sistema, només cal registrar-se com a client i obtenir la clau magnètica i el codi d'accés. Durant la reserva, s'informa als clients dels usos permesos i de les precaucions que s'han de prendre.

 

Fàcil

Un cop registrat l'usuari només pagarà la quantitat d'aigua consumida, no hi ha cap tarifa de servei. El pagament es relitza un cop al mes.

 

24h/365d

El fet de ser un punt de càrrega automàtica significa que està disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any.

 

Ràpid

El cabal del dispensador és elevat, per tant el procés d'omplert és molt ràpid, només uns quants minuts.

 

Ilimitat

Actualment no hi ha limitacions sobre la quantitat d'aigua que qualsevol pot comprar.

 

Sense restriccions

Aquest punt de subministrament no serà objecte de restriccions en cas de sequera.

 

Qualitat

1.1. - QUALITAT: La qualitat de l'aigua regenerada al dispensador es classifica com a 1.1, aquesta és la màxima qualitat especificada al RD 1620/2007 per a usos urbans. Això ho fa adequat per al reg de jardins, descàrregues sanitàries i altres usos menys exigents com la neteja viària, l'agricultura, el reg, la indústria...


 

Vols aigua no potable per a qualsevol ús relacionat amb el reg, la nteja del carrer, reg de jardins o contrucció? 

CONTACTI'NS!

93 748 64 14 - clientes@cassa.es - @AiguesSabadell


 

OPCIÓ 2: CANONADA D'AIGUA NO POTABLE


Subministrament a tavés de la xarxa d'aigua no potable al punt de subministrament.

AVANTATGES

Fàcil

Poseu-vos en contacte amb el Servei d'atenció al client i especifiqueu l'ús al qual voleu assignar aigua i el volum anual necessari.

 

Ràpid i segur

Si el punt de subministrament és proper a la xarxa d'aigua no potable de distribució, es processa d'acord amb les condicinos i regles de subministrament d'aigua a Sabadell.

 

Avaluació

Si el punt de subministrament no es troba a prop de la xarxa de distribució d'aigua potable existent, hi haurà un estudi personalitzat per determinar si és possible dur a terme l'oferta i en quines condicions. En cas contrari, avaluarem la seva inclusió en futurs plans de desenvolupament.

 

Exportació

Per als punts situats fora del municipi de Sabadell, es realitzarà un estudi de viabilitat basat en les previsions de consum i qualitat requerides.

 


 

Us animem a demanar informació sobre la xarxa d'aigua no potable i a participar dient-nos si hi ha més zones interessants, negocis, jadrins, etc. per a apropar-te l'aigua.

 


 

Pot ser possible arribar a aquestes àrees amb la xarxa d'aigua no potable i ajudar a reduïr els consums d'aigua potable de Sabadell tot i que hi ha alguns límits per arribar a tot arreu segons la distància, les canonades o el consum esperat.

 

Vols aigua no pobale per a qualsevol ús relacionat amb el reg, la neteja del carrer, els jardins de reg, la construcció o la indústria?

CONTACTA'NS!

 

93 748 64 14 - clientes@cassa.es @AiguesSabadell

Ok, i read it! gold give me points!
La teva xarxa d'aigua no potable

A Sabadell volem dissenyar la millor xarxa per a tothom.

 

Si vius prop d’algun traçat i tens interès en utilitzar aquest tipus d’aigua, fes-nos-ho saber. Si estàs lluny dels traçats actuals i previstos però també tens interès en fer servir aquesta aigua, també ens serà útil que ens ho diguis.

 

Deixa un comentari aquí sota per a què poguem planificar una xarxa d'aigua no potable comptant amb la teva opinió.

On t'agradaria que arribés la xarxa d'aigua no potable?
Stats

1478

Have viewed this issue

6

Follow this issue

13

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

 • Victor Gonzalez Doroteo

  bronze

  11/01/2019

  Buenas, He observado que la tubería de la mina Mari Terrassa pasa cerca de mi casa y me gustaría saber si es posible hacer llegar una pequeña tubería a mi casa. Tengo un pequeño jardín y me gustaría ...

 • Francesc

  bronze

  11/01/2019

  Seria molt interessant poder obtenir un subministrament d'aigua potable a la zona centre per ús dels sanitaris i per tasques de regs de jardins privats.

Download the mobile app for android or ios