ConCensus a Sabadell

ConCensus a Sabadell

Participa en el ConCensus, el Consell de Participació Ciutadana en Estratègies Urbanes Sostenibles!

Què és el ConCensus?

 

ConCensus (Council of Citizen Engagement in Sustainable Urban Strategies) és un Consell de Participació Ciutadana en Estratègies Urbanes Sostenibles, una iniciativa del projecte POWER que es desenvoluparà a Sabadell, així com a la resta de ciutats participants en el projecte.

ConCensus és un mètode de decisió transparent i basat en la participació dels ciutadans a nivell local. És una oportunitat per a tu de representar als ciutadans en la presa de decisions locals.

 

Ok, i read it! gold give me points!
Com s’aplicarà a Sabadell?

 

ConCensus a Sabadell tindrà la missió d’idear i supervisar una campanya pública que posi de relleu la importància de la reutilització d'aigua. Un cop acordada la campanya, serà l'Ajuntament de Sabadell qui la  desenvolupi.

 

El calendari d’accions del ConCensus serà el següent:

 

-       El 5 de setembre a les 15h a les instal·lacions d’Aigües de Sabadell (C/Concepció, 20) es durà a terme la a 1a reunió dels participants en el ConCensus. Durant aquesta reunió els participants generaran una sèrie d’idees inicials que seran penjades a la DSP del POWER.

-       Del 5 al 12 de setembre els participants en el ConCensus i qualsevol que vulgui podrà debatre les idees proposades a la DSP

-       Del 12 al 19 de setembre els autors de les idees originals podran incorporar comentaris, opinions i suggeriments mentre revisen les seves idees originals.

-       Del 19 al 24 de setembre, les idees seran votades.

-       El 24 de setembre, a les 15h a les instal·lacions d’Aigües de Sabadell (C/Concepció, 20) hi haurà la segona reunió del ConCensus on es discutiran les tres idees principals o el guanyador directe segons el cas. A les 16.30, la iniciativa política resultant serà presentada pel ConCensus als representats de l’Ajuntament,  per a posar-la en pràctica.

Ok, i read it! gold give me points!
Vols participar-hi?

 

Tots els ciutadans i ciutadanes interessades poden participar en el ConCensus, encara que no estiguin empadronades a Sabadell. Per a fer-ho,  cal enviar un email a Sabadell.power@gmail.com confirmant l’assistència a la 1a reunió del 5 de setembre que es celebrarà a les instal·lacions d’Aigües de Sabadell (C/Concepció, 20)

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

35

Have viewed this issue

0

Follow this issue

12

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Attend these events

  • 05/09/2019

    1a reunió dels participants en el ConCensus. Durant aquesta reunió els participants generaran una sèrie d’idees inicials que seran penjades a la DSP del POWER.

  • 13/09/2019

    Del 5 al 12 de setembre els participants en el ConCensus i qualsevol que vulgui podrà debatre les idees proposades a la DSP

  • 20/09/2019

    Del 19 al 24 de setembre, votació de les idees del ConCensus

Register/see all (5)

Download the mobile app for android or ios