Altres exemples de l'ús eficient de l'aigua: El cas de Bermudes

Altres exemples de l'ús eficient de l'aigua: El cas de Bermudes

Àrreu del món trobem exemples de l'ús eficient de l'aigua, en molts casos, molt diferents dels que tenim aquí a Sabadell i que venen donats per una determinada meteorologia, historia i cultura en el món de l'aigua d'aquests indrets. Aquí us presentem el cas de les illes Bermudes.

La recol·lecció d’aigua de pluja a Bermudes

Atesa la seva geologia, les Bermudes no tenen rius, rierols, llacs ni estanys d’aigua dolça per obtenir aigua dolça. Per tant, per a la seva supervivència bàsica, els primers pobladors es van veure obligats a satisfer les seves necessitats d’aigua potable mitjançant la recol·lecció d’aigua de pluja. L’aigua es recollia a les teulades, on les canaletes a la superfície del sostre desviaven l’aigua de la pluja, l’enviaven a través de baixants i posteriorment cap als tancs d’emmagatzematge. Fins als anys trenta, l’aigua de pluja era l’única font d’aigua potable.

 

 

Des de les petites cases originals fins als blocs d’oficines actuals, durant 400 anys s’ha practicat a les Bermudes la recol·lecció d’aigua de pluja als terrats i continua sent la principal font d’aigua de l’illa. Avui en dia, la recollida d'aigües pluvials als sostres és obligatori per la llei a tots els edificis de Bermudes, amb aproximadament un 85% dels residents de les Bermudes que utilitzen, actualment, el seu dipòsit d'aigua per beure de manera regular.

La legislació i els codis de construcció de les Bermudes especifiquen que tots els edificis han de tenir captacions i tancs d'aigua de pluja per subministrar i emmagatzemar aigua de pluja per a les persones que ocupin o utilitzin l'edifici. Els edificis han de tenir almenys el 80% de la superfície de la coberta suficientment canalitzada com per capturar aigua de pluja i disposar d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua amb una capacitat d’almenys 378 litres per cada 0,9 metres quadrats de zona de captació.

 


La recollida d’aigua de pluja és especialment idònia a llocs on la pluviometria mitjana supera els 400 mm/any i les altres fonts d’aigua són escasses i/o de mala qualitat. Les Bermudes tenen una precipitació mitjana anual d'aproximadament 1400 mm i aquesta es distribueix generalment de forma uniforme al llarg de l'any, amb l'excepció dels mesos lleugerament més secs d'abril i maig.

Donat l’ ampli abast, multidisciplinari i nacional de la recollida d’aigua de pluja i la gestió de l’aigua a les Bermudes, actualment s'estan duent a terme noves iniciatives per desenvolupar enfocaments estratègics holístics i de llarg termini per a la gestió de l’aigua a l’Illa, per tal de garantir la sostenibilitat i la resiliència d’aquest patrimoni cultural immaterial.

 

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

741

Have viewed this issue

4

Follow this issue

7

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios